Live uitzending Raad

Donderdag 26 november 19.30 uur
agenda
– Algemene plaatselijke verordening – wijziging 2020
– Reestmond – herziene begroting 2021
– Verrekeningssystematiek Regionale Uitvoeringsdienst
– Aanpassing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
– Veiligheidsregio – lidmaatschap werkgeversvereniging
U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier via griffie@
meppel.nl of telefoon 14 0522.