Live uitzending Raad

Donderdag 1 oktober 19.30 uur
– Notitie gevolgen Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Bespreekstukken
– Fysiek coronaproof vergaderen
– Huisvesting politie
– Wijziging verordening sociaal domein
 Vestiging voorkeursrecht Noord IV
– Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit watertoren
– Startnotitie warmtetransitievisie
– Bestemmingsplan Kolderveen 102 & Nijeveense Bovenboer 28

Hamerstukken
– Bestuursrapportage 2020
– Bodembeheer, kwaliteits- & functieklassekaart
– Inzameling luiers en incontinentiemateriaal
– Parkeerbelastingen – tarieven 2020
– Bestemmingsplan De Ryge Nijeveen
– Bestemmingsplan herziening Dorpsstraat 102

U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier via
griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Via gemeenteraadmeppel.nl vindt u agenda’s en stukken en kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen.