Licht in de Kooi van Pen

Dinsdag 8 januari werden in aanwezigheid van de sponsoren en vrijwilligers de zonnepanelen bij de eendenkooi Kooi van Pen in Wetering, midden in het moerasgebied van De Weerribben, officieel in gebruik genomen. De energie kan worden opgeslagen en verschillende werkruimtes verlichten. Geen gezoek meer met een zaklantaarn in het schemerduister naar materialen. Ook kan nu bij vorst de pomp gebruikt worden om het water ijsvrij te houden voor de eenden in het makkehok.

Foto Staatsbosbeheer