Lezing over Transgenders door Jolanda Molenaar

Lezing over Transgenders door Mevr. Jolanda Molenaar, in de Doopsgezinde-Remonstrantse Kerk te Meppel. Mevr. Jolanda Molenaar is geen onbekende in onze gemeente. Ze is zelf transgender en studeert theologie. Ze is actief in een landelijke groep voor lotgenoten en zet zich in voor transgenders in de kerken.

Eerst verkennen we het begrip “transgender”, waarbij we stilstaan bij vragen als: wat houdt het in dat iemand transgender is? Hoe vaak komt het voor? Is het een ziekte of afwijking? Waar krijg je als transgender mee te maken? Welke behandelmogelijkheden zijn er? Wat is de sociale positie van transgenders?

Vervolgens denken we na over de positie van transgenders in geloofsgemeenschappen. Hoe wordt in de kerk gedacht over (trans)gender en waar komt dat vandaan? Waar lopen gelovige transgenders tegenaan? Wordt er in de theologie nagedacht over transgenders, en zo ja: hoe? Welke teksten in de Bijbel zijn daarin van belang? Hoe beïnvloeden transgenders de theologie en het spreken van de kerk? Wat kunnen geloofsgemeenschappen leren van transgenders?

Jolanda zet ons zelf ook nog even aan het werk aan de hand van een korte Bijbelstudie van het Scheppingsverhaal.

Plaats: DO-RE kerk, Mennozaal, Vledderstraat 20, Meppel. Maandag 12 nov. a.s.Aanvang: 19.30 uur

Foto Pixabay.com