Lezing over Bonte vliegenvangers in Uffelte

Trekvogels zoals bonte vliegenvangers kunnen zich niet gemakkelijk aanpassen aan klimaatsverandering, omdat ze in Afrika niet weten wanneer het voorjaar in hun broedgebied begint. Ze komen echter wel steeds eerder aan in het voorjaar, dus op de één of andere manier weten ze zich wel aan te passen. In dit verhaal vertelt Christiaan Both over zijn onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarin vliegenvangers met kleine dataloggertjes zijn uitgerust, zodat men goed kan zien hoe ze trekken, en over onderzoek dat momenteel in Afrika wordt gedaan. Verder geeft hij een overzicht over het onderzoek in het Dwingelderveld, waar sinds 2007 met nestkasten een grote populatie vliegenvangers wordt onderzocht. Ongeveer 10 jaar geleden hebben een aantal nestkastcontroleurs van de Vogelwacht ook een bijdrage geleverd door bonte vliegenvangers te ringen op de nestkastroutes in ons eigen werkgebied. De lezing is op 6 februari om 20.00 uur in Cafétaria De Molensteen in Uffelte. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Gratis voor leden. Niet-leden betalen € 3,- .