Natuur

Lezing en excursie “hoe het veen verdween”

Tijdens de lezing op 6 maart a.s. wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het landschap aan weerszijden van het Zwarte Water. Wist u bijvoorbeeld dat het Zwartewaterklooster was gelegen op een hoog opgestoven rivierduin? En dat grote delen van het landschap bedekt zijn geweest met metershoge veenkussens? Van de veenkussens zelf is tegenwoordig vrijwel niks meer terug te vinden. Onze verre voorouders hebben namelijk uitgekiende ontginningsstrategieën ontwikkeld waarmee de middeleeuwse venen in cultuur zijn gebracht.

Bent u geïnteresseerd in dit ‘verhaal van het landschap’ in de omgeving van Hasselt, Rouveen en Staphorst? Komt dan vooral een kijkje nemen bij de lezing van Dennis Worst op de 6 maart. Aan de lezing is ook een excursie gekoppeld op zaterdagmiddag 4 april. Op de fiets zal het landschap rond De Veldschuur worden verkend. Daarbij worden er onder het motto ‘het landschap leren lezen’ allerlei landschappelijke elementen bekeken die tijdens de lezing zijn benoemd. Informatie en aanmelden www.veldschuur.net

Foto Veldschuur Lezing Hoe het veen verdween langs het Zwarte Water