Lezing door Peter van den Akker

De Engbertsdijksvenen vormen een groot natuurgebied van ongeveer 1000 hectare in het oosten van Twente. In het Natura-2000-gebied komen bijzondere vogelsoorten voor. Sinds 2014 is de kraanvogel als broedvogel hier een vaste gast. De klapekster is al sinds jaar en dag als overwinteraar in het oosten van Twente te vinden. De kraanvogel en de klapekster staan op 19 november centraal in de lezing van Peter van den Akker in De Klincke in Steenwiijk. Aanvang 20.00 uur, gratis voor leden van IVN en KNNV en € 2,- voor niet-leden.

Foto Gerrit Schepers