Cultuur

Lessen Scala deels verder bij Euphonia en De Bazuin

Vanaf eind september 2023 zullen muziekvereniging Euphonia uit Nijeveen en De Bazuin uit Meppel muzieklessen aanbieden in Nijeveen en Meppel. Zij vullen daarmee een gat dat achterbleef na het faillissement van Scala, eerder dit jaar.

De verenigingen keren hiermee terug naar het systeem zoals dat bestond voordat de regionalisering van het muziekonderwijs plaatsvond. Tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw verzorgden de verenigingen namelijk ook zelf het muziekonderwijs. Destijds zijn de lessen overgegaan naar de muziekschool die weer later opging in Scala centrum voor de kunsten.

Beide verenigingen hebben voor de zomervakantie constructief overleg gehad met de gemeente Meppel over de manier waarop de zogenaamde HaFaBra-lessen in de rest van 2023 kunnen plaatsvinden. De HaFaBra-lessen (Harmonie Fanfare Brass band) zijn gericht op leerlingen van muziekverenigingen die een blaasinstrument of slagwerk bespelen. Voor leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar, is subsidie beschikbaar.

Beide muziekverenigingen huren professionele docenten in om de muzieklessen te verzorgen. Omdat de verenigingen al beschikken over instrumenten en locaties, verandert er voor de leerlingen niet zoveel. Leden krijgen een instrument in bruikleen en kunnen nu voor een aanvullend bedrag lessen afnemen. De besturen van beide verenigingen zijn van mening dat het door deze constructie voor hun leden eigenlijk alleen maar overzichtelijker wordt. Ze hebben namelijk nog maar te maken met één partij: de muziekvereniging.

Euphonia en De Bazuin hopen begin september de laatste afspraken te kunnen maken met de gemeente Meppel zodat de lessen eind september kunnen beginnen. Tegen die tijd zal ook meer informatie te vinden zijn op de websites van beide verenigingen (www.bazuinmeppel.nl of www.euphonia-nijeveen.nl). Ook over hoe nieuwe muzikanten zich kunnen aanmelden.

Tekst Euphonia en De Bazuin/foto Ebel Zandstra