Leerlingen lossen watervraagstukken op

Hoe zorgen we ervoor dat ons drinkwater van goede kwaliteit blijft? En hoe voorkomen we dat schoon regenwater in het riool terechtkomt? Dit zijn slechts twee voorbeelden van vragen die leerlingen uit het voortgezet onderwijs kregen in aanloop naar het Jeugdwatercongres dat op 8 juni plaatsvond in Assen. Het Jeugdwatercongres wordt jaarlijks georganiseerd door IVN, in samenwerking met de provincies Drenthe en Groningen en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.

De afgelopen periode werden leerlingen van verschillende scholen in Groningen en
Drenthe uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor actuele watervraagstukken.
Hun oplossingen presenteerden ze aan elkaar en aan een jury. In de jury zat onder
andere gedeputeerde Bijl: “Ik vind niet dat vervuiling vanuit het verleden het
probleem van de toekomst moet worden. Daarom is het goed om de toekomstige
generatie nu al te betrekken bij het bedenken van verfrissende en creatieve
oplossingen.” Na de presentaties kregen de leerlingen een oorkonde.
Plastic vervuiling voorkomen
Gastspreker tijdens het Jeugdwatercongres was Plastic Soup Surfer Merijn Tinga.
Hij vraagt, met zijn surfboard gemaakt van plastic afval, aandacht voor de
miljoenen plastic wegwerpflesjes die in onze sloten, rivieren en de Noordzee
belanden.

Foto IVN