Leerlingen halen meester Neutel van huis

Inwoners van Nijeveen keken dinsdag vreemd op toen ze een lange rij kinderen door het dorp zagen lopen. Het waren kinderen en docenten van cbs De Wel uit Nijeveen die directeur Klaas Neutel en echtgenoteRenske ophaalden van huis. Eind augustus gaat Klaas officieel met pensioen na 44 onderwijsjaren. Bij aankomst op school stonden de kleuters al klaar met bloemen en cadeautjes. De rest van de dag waren er workshops in school. De resultaten werden ’s middags opgevoerd op het schoolplein voor het directeursechtpaar. Alle groepen brachten verschillende acts voor Klaas en echtgenote Renske.

Het nieuwe schoolorkest, rappers, dansnummers, vocale optredens en vele andere acts werden vol enthousiasme gebracht. Aan het einde van de voorstellingen werd de directeur vele cadeaus’s aangeboden waarbij hij blij verrast werd. Als afsluiting van de middag was er gelegenheid voor ouders, oud-leerlingen en andere belangstellenden om het scheidend schoolhoofd de hand te schudden. De hele dag werd er ruim drinken verstrekt i.v.m. het zeer warme weer. Donderdagavond 12 juli is er een afscheidsreceptie voor genodigden. Meer foto’s op rtvmeppel.nl

Foto Ebel Zandstra