Natuur

Landschap Overijssel breidt uit voor biodiversiteit

In 2020 heeft Landschap Overijssel ruim 37 hectare grond aangekocht om te gaan beheren als natuur. Ze verkocht 11 hectare. Hiermee versterkt de organisatie de bestaande natuur in Overijssel en draagt ze bij aan een aaneengesloten netwerk van natuur. Landschap Overijssel kocht onder andere stukken grond langs de Reest en de Regge (foto). De aanschaf van nieuwe grond om in te richten als natuur valt voor eigen rekening van natuurorganisaties. Voor de inrichting en het beheer is subsidie beschikbaar. Landschap Overijssel zamelde de afgelopen jaren geld in bij onder andere fondsen én haar donateurs om deze gronden te kunnen aanschaffen. Nu kan ze starten met de inrichting. En dat is mooi voor de biodiversiteit, want voor veel soorten geldt dat ze robuuste en aaneengesloten natuur nodig hebben. Kijk voor meer informatie op www.landschapoverijssel.nl/grondengebouwen

Foto Gonny Sleurink