Kolonie weer meer geliefd onder aalscholvers

Het aantal aalscholvers in de kolonie bij Wanneperveen zit weer in de lift. Na jaren van gestage teruggang telde Natuurmonumenten in 2017 meer broedparen dan een jaar daarvoor. Ook 2018 lijkt een goed jaar te worden. Deelnemers aan excursies naar de kolonie zagen zaterdag in ieder geval veel aalscholvers. Een laatste topjaar was 2012 met meer dan 700 exemplaren. Daarna waren er jaarlijks minder aalscholvers. Vorig jaar waren er ruim 400 en gezien het beeld van zaterdag lijkt de positieve lijn zich voort te zetten. Hoeveel broedparen er dit jaar daadwerkelijk in de aalscholverkolonie zijn, moet uit een telling in het voorjaar blijken. De eerste jongen zijn intussen al gehoord.