Klankbordgroep Noordpoort

Dinsdag 16 april om 19.30 uur wordt in De Poele, Groen van Prinstererstraat 1a Meppel, de Klankbordgroep Noordpoort bijgepraat over de vorderingen in dit gebied. Belangstellenden zijn van harte welk m.