Kiezer “MInder gehaast onderweg zijn”

Zo’n 60% vindt het aantal verkeersdoden in ons land – dit zijn er circa twee per dag – erg hoog. Met de stelling dat het kabinet concrete doelstellingen moet formuleren voor verkeersveiligheid, is twee derde van alle stemgerechtigde Nederlanders (66%) het dan ook eens. En een ruime meerderheid, zo’n 60%, gaat nog een stap verder. Zij vinden dat een regeerakkoord niet compleet is zonder verkeersveiligheidsbeleid. Zes op de tien Nederlanders (57%) vindt het belangrijk dat hun politieke partij nadenkt over verkeersveiligheid.

Onder 65-plussers ligt dit percentage nog hoger (76%). Ondanks deze hoge percentages blijkt verkeersveiligheid geen thema te zijn waarop politici zich onderscheidend profileren. Evert-Jan Hulshof, directeur van Veilig Verkeer Nederland, reageert op de uitkomsten van het onderzoek en laat weten dat verkeersveiligheid thuishoort in de politiek en in het regeerakkoord. Zijn oproep lijkt terecht en een trendbreuk blijkt nodig. Prognoses stellen namelijk dat het aantal verkeersgewonden de komende jaren verder gaat stijgen.

Foto Shutterstock