Kiersche Wijdekooi nuttig voor onderzoek

Natuurmonumenten heeft het afgelopen jaar veel werk verzet in de vier eendenkooien in De Wieden. Buiten de lockdowns om voeren vrijwilligers elke week naar de Grote Otterskooi, waar veel palen en rietschermen aan vervanging toe waren. In de Bakkerskooi is vooral dit najaar onderhoud gepleegd. In de Kiersche Wijdekooi bij Wanneperveen moet dat onderhoud juist in het voorjaar gebeuren. Dan is het broedseizoen en bevinden de eenden zich hoofdzakelijk buiten de eendenkooi. Sinds september worden de eenden in de Kiersche Wijdekooi geringd door boswachters en kooikers Ronald Bijl en Roelof de Jonge. De verzamelde informatie geven ze door aan het Vogeltrekstation. Mogelijk kan na verloop van tijd ook informatie doorgegeven worden aan de Erasmus Universiteit, die bezig is met een Vogelgriepprogramma. Vanuit alle delen van het land wordt daarvoor informatie aangeleverd, maar de Kop van Overijssel was tot nu toe nog een blinde vlek.

Foto Erik Driessen