Kerk

“Kameel” afhaalkerk in de stille week voor Pasen

In de stille week zal de Kameel ook weer als Afhaalkerk fungeren. De Afhaalkerk is een plek waar je
stil kunt zijn, een plek waar je een kaarsje kunt branden, een plek waar je kunt bidden voor jezelf of
voor een ander. Je kunt ook je gebed op schrijven en op de onderste trede van de ladder ophangen.
Degene die na u komt kan ervoor bidden en het gebed een trede hoger hangen. Dit om te symboliseren dat het gebed opstijgt naar God.

Ook kunt u een bemoediging meenemen voor uzelf; u kunt ook zelf iets meenemen om een ander te bemoedigen. Iedereen hopelijk een gezegende tijd. In Meppel worden de gebedssamenkomsten gecoördineerd door Missie in Meppel, het platform van kerken en gemeenten. Uiteraard houden we bij alle activiteiten rekening met de 1,5 meter en andere maatregelen. Informatie https://missieinmeppel.nl/index.php/gebed/

Foto Google Streetview