Jubileum voor Dingstede in De Wieden

Tweedeklassers van scholengemeenschap Dingstede uit Meppel werkten deze week voor het tiende jaar in De Wieden. Ze hooiden een stuk trilveen dat de school van Natuurmonumenten heeft geadopteerd. Dat gingzo voorspoedig dat enkele klassen donderdag en vrijdag ook nog een ander stuk voor hun rekening namen. Na een toelichting van De Jonge over onder meer trilveen, trekgaten, zwarte sterns en tjaskermolens in De Wieden stapten de leerlingen op een werkschuit. Iets verderop moesten ze de hark hanteren en hun hooitalenten tonen. Anderhalf uur later mochten ze ook nog een kijkje nemen in de aalscholverkolonie

Foto Dingstede