Jongerengemeenteraad Meppel voor tuintjes

Maandag organiseerde ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – samen met de gemeente Meppel een Jongerengemeenteraad. Aan dit project deden ongeveer 70 leerlingen van de scholen Stad en Esch, Drenthe College, Terra VO, Greijdanus College en CSG Dingstede mee. Zij hielden zich een dag lang in het stadhuis bezig met lokale politiek. Tijdens deze dag bedachten ze concrete plannen in het kader van het thema ‘oog voor elkaar’.

Door gesprekken met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen konden de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen. De gemeente stelt voor de uitvoering van het door de jongeren gekozen plan – straattuintjes om Meppel aantrekkelijker en wijken prettiger te maken – een bedrag van €1.250 beschikbaar. In een ‘raadsvergadering’ debatteerde de jongerengemeenteraad stevig over de besteding van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag.

Foto Ebel Zandstra