John Bremer is Muiter van het Jaar

Het Shantykoor De Meppeler Muiters kozen hun voorzitter John Bremer als Muiter van het Jaar 2018. De jaarlijkse uitreiking van de trofee voor die muiter die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Shanty koor De Meppeler Muiters ging deze keer naar de voorzitter van het koor. Bremer is inmiddels 10 jaar voorzitter van de Meppeler Muiters en is een fenomeen op de digitale snelweg. Het gevolg daarvan is dat het shantykoor sinds jaar en dag bekendheid genieten via de media in de regio en ver daarbuiten. Daarnaast doet de gekozen muiter nog andere activiteiten bij sociale en culturele clubs. Ook heeft hij nog een hobby als restaurateur van vaandels voor o.a muziekverenigingen. John is een veelzijdig man. O.l.v. vice voorzitter Hilbert Emmink werd de trofee door de Muiter van het Jaar 2017 Sara Jane Nestler overhandigd aan John Bremer.

Foto: Ebel Zandstra