Inzameling Douwe Egberts Waardepunten voor de Voedselbank

De diaconieën van de kerken in de gemeente De Wolden, verenigd in het Diaconaal Verband De Wolden, gaan in december wederom Douwe Egberts waardepunten inzamelen voor de Voedselbank Zuid West Drenthe. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kan de voedselbank in 2020 pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben. We hopen dat mensen de gespaarde DE-waardepunten uit hun keukenlade halen en inleveren bij de diaconie van de kerk.

Alle kerken in De Wolden doen mee aan deze puntenactie. Waarom koffie? Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Koffie is veelal een zeldzaam product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

Foto Pixabay