Inzameling DE-Waardepunten voor Voedselbank

De diaconieën van de kerken in de gemeente De Wolden gaan in december Douwe Egberts waardepunten inzamelen voor de Voedselbank Zuid West Drenthe. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kan de voedselbank in 2019 pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben. Ze hopen dat mensen de gespaarde DE-waardepunten uit hun keukenlade halen en willen inleveren bij de plaatselijke diaconie van de kerk.