Inwoners pleiten voor raadgevend referendum

Op 7 juli gaf Romy Dekker namens de initiatiefnemers toelichting op hun agendering van het referendum in Drenthe. In de statenzaal pleitte zij voor de invoering van een raadgevend referendum in Drenthe, omdat dit inwoners de mogelijkheid geeft zich vaker dan eens per vier jaar uit te spreken over politieke onderwerpen. Ook bood zij een plakkaat aan de commissaris van de koning aan, ter herinnering aan dit unieke moment. Bij de voorbereiding van hun pleidooi in de statenzaal zijn de initiatiefnemers ondersteund door MeerDemocratie, landelijk expertisecentrum voor democratisering.

In hun pleidooi voor het raadgevend referendum benoemde zij niet alleen waarom dit instrument waardevol is, maar sprak zij ook over het vernieuwend referendum. Dekker: “Dit zogenoemde vernieuwend referendum stelt inwoners in de gelegenheid om niet alleen een ja/nee-stem uit te brengen, maar ook om bijvoorbeeld een tegenvoorstel te doen. Zo kunnen inwoners ook een eigen voorstel indienen, los van alleen een referendum te organiseren.”

De initiatiefnemers pleiten weliswaar voor het raadgevend referendum, maar MeerDemocratie bracht hen op het idee om ook verder te kijken dan enkel deze ‘klassieke’ vorm van een referendum. Vandaar de initiatiefnemers het vernieuwend referendum als overdenking mee hebben gegeven aan de statenleden.

Na de zomer zullen de statenleden nogmaals onderling discussie voeren over het raadgevend referendum in Drenthe. Is een meerderheid van hen voorstander van dit instrument, dan kunnen zij de opdracht geven aan het college van Gedeputeerde Staten om het raadgevend referendum mogelijk te maken in Drenthe. De voortgang rondom het raadgevend referendum is te volgen via: www.drentsreferendum.nl. Calicocat blijft zich namelijk inzetten voor het toegankelijker maken van de Drentse politiek.

Foto Provincie Drenthe