Nieuws

Inwoners Meppel verwachten stijging energielasten

Tussen 23 februari en 22 maart heeft in de gemeente Meppel een bewonersenquête gelopen. Doel was te achterhalen hoe bewoners in deze tijd over energiebesparing denken en wat zij nodig hebben om stappen te zetten. Bijna driekwart van de deelnemers aan de enquête verwacht dat hun energielasten deze periode hoger zijn dan normaal en 93% wil daar ook iets aan doen. Op 22 maart kregen bewoners tijdens een webinar daarom 10 tips aangereikt om thuis energie te besparen.

Wie het EnergyWebinar heeft gemist, kan zich nog aanmelden voor een online EnergyParty op 29 maart en 1 en 7 april. De enquête, het EnergyWebinar en de EnergyParty’s worden georganiseerd door Stichting Buurkracht, in opdracht van de gemeente. Aanmelden en informatie https://www.buurkracht.nl/

Foto buurkracht.nl