Instroom in ziekenhuizen blijft dalen: positief voor versoepeling

Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care komt te liggen blijft hard dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 163 mensen nieuw opgenomen in een ziekenhuis. Dat is het laagste aantal sinds 22 februari en betekent goed nieuws met oog op de versoepelingen.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) kan het lage aantal opnames voor een deel te maken hebben met Hemelvaartsdag, maar past het cijfer sowieso in de dalende trend van de afgelopen weken.

Uit de cijfers van het LCPS komt naar voren dat ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 1657 nieuwe coronapatiënten hebben opgenomen. Dat komt neer op een gemiddelde instroom van 236,7 mensen per dag, het laagste peil sinds 13 maart.

Sinds de piek eind april is de gemiddelde instroom in de ziekenhuizen nu met ruim 24 procent gedaald. De afname ging vrijdag voor het eerst door de belangrijke grens van 20 procent. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, vindt dat de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen volgende week door kan gaan als het gemiddelde aantal opnames ongeveer 20 procent lager ligt dan eind april. De gemiddelde instroom op de intensive cares, een andere belangrijke graadmeter, daalde in dezelfde periode met ruim 30 procent.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg wel licht. Ziekenhuizen behandelen nu 2250 coronapatiënten, 19 meer dan op donderdag. In de drie voorgaande dagen waren 256 ziekenhuisbedden vrijgekomen. Verpleegafdelingen kregen het iets drukker, het aantal patiënten daar steeg met 24 naar 1522.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de negende dag op rij. Die IC’s behandelen nu 728 mensen, vijf minder dan op donderdag en het laagste aantal sinds 2 april. In iets meer dan een week tijd zijn meer dan honderd ic-bedden voor coronapatiënten vrijgekomen.

Foto Shutterstock