Inschrijving Harry de Vroome Penning loopt goed

Bij Stichting Het Drentse Landschap is een aantal bijzondere initiatieven binnengekomen die in aanmerking komen voor de Harry de Vroome Penning. Deze penning wordt elke twee jaar uitgereikt aan projecten of mensen die een opvallende bijdrage (gaan) leveren aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Uitgangspunt hierbij is dat de belangen van natuur, landschap, erfgoed, kunst en architectuur in Drenthe gediend worden met het accent op de materiële aspecten ervan. Meer informatie: www.drentslandschap.nl