Inschrijving bij Ondernemerspunt geopend

Bedrijven en organisaties in de regio Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel kunnen weer nieuwe opdrachten indienen bij het Ondernemerspunt. Het Ondernemerspunt is onderdeel van de Regiocampus, dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen draagt de Regiocampus bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Ingediende Ideeën, opdrachten en onderzoeksvraagstukken worden uitgevoerd door studenten wo, hbo, mbo en voortgezet onderwijs. De hogescholen Windesheim en Viaa, het MBO Drenthe College en Deltion College en het Voortgezet Onderwijs Stad &Esch investeren in bedrijven in de regio en staan voor de bedrijven klaar om studenten in te zetten op interessante vraagstukken.

Anders dan bij stagiaires, werken de studenten online aan allerlei opdrachten of vanuit het Ondernemerspunt in het Arcus gebouw aan de Werkhorst in Meppel. Studenten komen alleen bij het bedrijf op het moment, als er vanuit het bedrijf behoefte aan is. Ook al wordt er fysiek vanuit Meppel gewerkt, de opdrachten mogen uit de hele regio Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel komen. Kortom; heb je een vraagstuk, waar je zelf geen tijd voor hebt en waar studenten van kunnen leren? Neem dan contact op met het Ondernemerspunt en dien je opdracht vóór half juni in.

Foto: Sjoukje de Haan, coördinator Ondernemerspunt