Informatieplein

Donderdag 19 september 19.30 uur
– Omgevingswet, kaderdocumenten
– Bestuursrapportage 2019, inhoudelijke aspecten
– Erfgoedbeleid, startnotitie
– Uitgangspunten bestemmingsplan Nieuwveense Landen
 Evaluatie flexibele stimuleringslening
– Bestemmingsplan & beeldkwaliteitsplan ziekenhuis
Op het Informatieplein hebt u een extra mogelijkheid om bij de (duo-)raadsleden iets wat u belangrijk vindt onder de aandacht te brengen.