Informatieplein

Donderdag 13 juni 19.30 uur
voorlopige agenda
– Gemeenschappelijke regelingen, rekeningen 2028, begrotingen 2020 & begrotingswijzigingen 2019
– Jaarstukken 2018 – inhoudelijk
– Startnotitie erfgoedbeleid
 Meerjarenperspectief grondexploitaties
Op het Informatieplein hebt u een extra mogelijkheid om bij de (duo-)raadsleden iets wat u belangrijk vindt onder de aandacht te brengen.