In Meppel gebruiken wij geen lachgas meer

In augustus 2018 zijn door de ChristenUnie fractie vragen gesteld aan het college over het gebruik van lachgas. Tijdens de Donderdag Meppeldag kon overal lachgas gekocht worden. Lachgas wordt gebruikt als een goedkope partydrug en heeft in combinatie met andere genotmiddelen gevolgen tot zeer ernstige gevolgen voor de gezondheid.
Het Trimbos-Instituuut deed onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van lachgas. Lachgas is schadelijk en kan tot neurologische klachten leiden. ChristenUnie heeft tijdens de behandeling van de begroting 2019 een motie ingediend.

Het college werd opgeroepen voorlichting te geven over de schadelijke gevolgen van het gebruik van lachgas, in de APV een verbod op te nemen en de “huisregels”hierop aan te passen. Deze motie werd mede ingediend door het CDA,SterkMeppel,VVD en D66. En werd unaniem door de raad ondersteund. Het college heeft inmiddels met de Horeca gesproken en duidelijk gemaakt dat verkoop van lachgas verboden is. Zij zal dit verbod ook handhaven. Ook Donderdag Meppeldag zal actief communiceren dat verkoop van lachgas tijdens hun DMD’n niet is toegestaan.