In gedachten: Joodse leven in Meppel

Nu wij vieren dat Meppel 75 jaar geleden is bevrijd is het ook goed stil te staan bij de 224 joodse stadgenoten die in de oorlog door de nazi’s zijn vermoord. Vanuit Duitsland vestigden zich in de zeventiende eeuw de eerste Joden in Meppel. In 1799 werd toestemming verleend voor een synagoge in de stad. Vijftig jaar later woonden er 490 joden. Op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, woonden in Meppel bijna 250 joden. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werd het merendeel van de Joodse gezinnen opgepakt.

Zij werden met behulp van Nederlandse politieagenten uit hun huizen gehaald en naar kamp Westerbork gebracht. Na de oorlog keerden slechts achttien joden naar de stad terug. Op de foto een Joods balletgroepje uit Meppel van voor de oorlog met onder andere Zetta van Gelder, Hanneke Kroon, Vrouwtje van Gelder, Nanny van der Sluis, Lini Goldsteen, Sonja van de Rhoer, Meta Brest, Lia Roos, Jetje Schaap en Ali Wolf. Ook deze kinderen zijn opgepakt en weggevoerd naar Westerbork

Foto archief Thijs Rinsema