ILT waarschuwt voor risico’s vervoer carbid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept particulieren op om de juiste maatregelen te treffen bij het vervoer van carbid. De vraag naar carbid is de laatste tijd toegenomen. Veel mensen weten niet dat carbid een gevaarlijke stof is en dat het vervoer ervan aan regels is gebonden. Particulieren mogen daarom maximaal 5 kg carbid in een luchtdichte verpakking vervoeren. Carbid is een gevaarlijke stof en geeft, als het in aanraking komt met water, een zeer brandbaar gas af dat gemakkelijk tot explosies kan leiden.

Blootstelling aan de buitenlucht (waar ook water in zit) kan al leiden tot gevaarlijke situaties, met name in gesloten ruimtes of verpakkingen die niet luchtdicht zijn. In Drenthe mag komende jaarwisseling met carbid worden geschoten, maar wel onder strenge voorwaarden. De Drentse burgemeesters hebben in overleg met de veiligheidsregio besloten dat er maximaal vier mensen aanwezig mogen zijn. Publiek is niet toegestaan.

Foto Wim Echten