Hoe gaan we met elkaar om in Meppel?

Wordt er voldoende naar inwoners geluisterd? Vinden mensen de gemeente redelijk? Weet iedereen waar de gemeente over gaat? Krijgen inwoners ruimte om betrokken te zijn? Wat vindt u van de manier waarop de gemeente besluiten uitvoert? De gemeente gaat met inwoners zoeken naar antwoord op deze en andere vragen.
Startgesprek: wie denkt mee? Het begin van de zoektocht van inwoners en gemeente is een startgesprek op donderdag 16 januari. Het startgesprek gaat over de wensen, verwachtingen en mogelijkheden.

Dat voor de hele gemeente Meppel. Uit het startgesprek komt een groep mensen die komend jaar een digitale vragenlijst, de uitkomsten van de zoektocht en de verbeteringen gaat uitwerken. In de groep is plaats voor drie inwoners van de gemeente Meppel. Aanmelden voor startgesprek. Voor 13 januari via griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522

Foto Pixabay