Het Vledder wordt afgerond: maximaal haalbare voor alle partijen

De gemeente Meppel en de projectontwikkelaar Koopmans Bouwgroep hebben overeenstemming bereikt over de afronding van Het Vledder. De gesprekken hebben geresulteerd in nieuwe en kwalitatief hoogwaardige&nbspplannen met een goede ruimtelijke kwaliteit, die aansluiten op de oorspronkelijke ambities.

Wethouder Koning: “Na een intensief onderhandelingsproces zijn we tevreden met deze uitkomst. Er komt een kwalitatief hoogwaardige invulling van Het Vledder, waar bewoners met veel plezier kunnen wonen en verblijven. Een plan dat aan de eisen van 2018 en verder voldoet.”

Directeur Smit van Koopmans Bouwgroep: “Wij zijn blij dat wij met de gemeente Meppel en de Lidl tot overeenstemming zijn gekomen. De afronding van het gehele plan het Vledder met een supermarkt en ca. 50 woningen, kan nu voortvarend worden opgepakt.”

Nieuwe plannen Het Vledder in vogelvlucht
In de nieuwe plannen is nadrukkelijk aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. Er is gekozen voor een aangenaam en eigenzinnig verblijfsgebied, dat is verschoven in de richting van het gebied rondom de oude Gasfabriek.

Er komt geen bioscoop en er komen minder woningen, waardoor de parkeerdruk daalt en er ruimte overblijft voor een plein en een fietsverbinding richting de binnenstad. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de realisatie van de openbare ruimte en zal de bewoners bij de uitvoering betrekken.

De beoogde bioscooplocatie wordt ingevuld met een gebouw met maximaal 16 appartementen. De Lidl wordt verplaatst van het Prinsenplein naar Het Vledder en krijgt een eigen parkeerterrein op het maaiveld. De geplande parkeergarage komt te vervallen.

Hoe nu verder?
Uiteindelijk zal de gemeenteraad de nieuwe plannen van Het Vledder moeten vaststellen. Hierbij wordt gekoerst op de commissievergadering van 14 juni 2018 en de raadsvergadering van 21 juni 2018.