Hersenstichting van huis-aan-huis naar online collecte

Van 1 t/m 6 febr vindt de 25e Hersenstichting collecteweek plaats. Vanwege de huidige situatie in Nederland door het coronavirus heeft de Hersenstichting besloten om nu niet huis-aan-huis te collecteren, maar de collecte volledig online te laten verlopen. De gezondheid van iedereen staat nu voorop. In Meppel en Nijeveen gingen vorig jaar 184 collectanten op pad en deze haalden samen €10.630,- op. We kunnen nu niet langs de deur, maar via digicollect.nl/hersenstichting kunt u een donatie doen in de online collectebus

Meehelpen kan door zelf online collectant te worden en een collectebus aan te maken of door een donatie te doen in de online collectebus van de Hersenstichting. https://hersenstichting.digicollect.nl Meer informatie vindt u op www.hersenstichting.nl Ook is het mogelijk om een gift over te maken t.n.v. Hersenstichting in Den Haag NL18 INGB 0000 000 860

Foto Hersenstichting