Gemeente

Herinrichting Molenpad

Aannemer Schagen Infra werkt aan kabels en leidingen, de rijbaan en het trottoir. Het werk wordt in fases uitgevoerd om de bereikbaarheid van bedrijven en aanwonenden zoveel mogelijk te waarborgen. Omleidingen worden met borden aangegeven.