Herinrichting Het Vledder

Tot eind mei wordt gewerkt op Het Vledder in Meppel aan een nieuw hemelwaterriool. Het werk gebeurt in fasen om de bereikbaarheid van bedrijven en aanwonenden zoveel mogelijk te waarborgen. Omleidingen worden met borden aangegeven.