Hartzorg dichtbij huis

Met diagnostisch onderzoek in Meppel en complexe behandeling in Zwolle biedt Isala hartzorg voor iedereen die woont in de regio rondom Meppel en Zwolle. Isala Diaconessenhuis in Meppel wordt hét onderzoekscentrum waar je voor alle mogelijke hartonderzoeken terecht kunt. In Zwolle zijn ook de meeste vormen van hartonderzoek mogelijk maar daar ligt de nadruk vooral op de meer complexe zorg en behandeling, bijvoorbeeld openhartoperaties en ingrepen op de hartkatheterisatiekamer. De hartkatheterisatiekamer verhuist van Meppel naar Zwolle, apparatuur voor SPECT-CT onderzoek is verplaatst van Zwolle naar Meppel. Het hartrevalidatieprogramma is in beide ziekenhuizen te volgen.