“Handen af van de eigen woning”

50PLUS heeft met verbijstering kennis genomen van het pleidooi van de Nederlandse Bank om de eigen woning (snel) over te hevelen naar Box 3. “Dat is onbespreekbaar,” stelt Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS. “Handen af van de eigen woning.” Eerst eigenaren verleiden de hypotheek af te lossen en dan dat deel extra belasten in box 3 ? Er zijn betere oplossingen om de scheefgroei tussen huren en kopen recht te trekken.

50PLUS wil de woningmarkt vlot trekken met een deltaplan, zowel in de huur- als in de koopsector. Er moet ingezet worden op de bouw van veel en veel meer woningen. Daarnaast moeten we maatregelen nemen die de doorstroom in de huizenmarkt bevordert. Wat 50PLUS betreft wordt de Wet Hillen in ere hersteld en kan er gepraat worden over een geleidelijke verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek, mede met het oog op de lage rente.

Foto Pixabay