Haal het beste uit jezelf!

Over dit onderwerp vindt dinsdag 26 februari een thema-avond plaats in gebouw Trias onder leiding van Aukje Westra. De inleidster gaat aan de hand van een modern psychologisch model en inspirerende Bijbelverhalen het gesprek aan over de zoektocht naar wie wij zijn. God en psyche horen bij elkaar. Aukje Westra heeft een HBO-opleiding Psychosynthese afgerond en zich enkele jaren verdiept in PRI (Past Reality Integration); zij is predikante in Havelte. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.