Grote animo voor BBL-Cursus Drenthe College

Twee nieuwe groepen BBL-studenten (beroepsbegeleidende leerweg) zijn bij Drenthe College op 11 september begonnen met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker (niveau 4; duur 1 jaar) of de opleiding Onderwijsassistent/Pedagogisch medewerker/ Maatschappelijke Zorg (niveau 3 of 4 duur 2 of 3 jaar).
In totaal zijn 33 studenten van start gegaan; zij zijn afkomstig uit de ruime regio rondom Meppel (Wolvega, Steenwijk, Hoogeveen). Deze opkomst heeft zowel instellingen voor kinderopvang als Drenthe College positief verrast.

Alle studenten zijn werkzaam bij welzijnsinstellingen in die regio. De studenten gaan één dag per week naar school en krijgen na afloop een officieel mbo-diploma. Voor een deel is de vraag naar opleiding ontstaan door de Wet Innovatie Kinderopvang; daarin zijn aangescherpte opleidingseisen voor pedagogisch medewerkers vastgelegd.
Daarnaast is er een grote behoefte aan geschoolde medewerkers in de welzijnsinstellingen waardoor ook de opleidingen in de Maatschappelijke zorg meer actueel worden.

Foto Arjan Tien www.nudrenthe.nl