Groot Onderhoud Rijkswegen

In 2019 en 2020 worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op de A31/N31 (Afsluitdijk-Leeuwarden), de A32 (Leeuwarden-Heerenveen), de A28 (Meppel-Hoogeveen), de A37 (Hoogeveen-Duitse grens) en de A7 (Drachten-Zuidbroek). Op diverse plaatsen vindt ook onderhoud/vervanging plaats aan voegovergangen van bruggen en viaducten. De komende maanden bepalen de aannemers de exacte planning in overleg met Rijkswaterstaat.

Weggebruikers worden als de planning gereed is via de website van Rijkswaterstaat en media tijdig geïnformeerd over werkzaamheden. Groot Onderhoud aan Rijkswegen is om de 15 tot 17 jaar noodzakelijk als gevolg van slijtage van de asfaltlaag. Op basis van criteria als rijspoordiepte van het asfalt besluit Rijkwaterstaat welke wegdelen moeten worden vernieuwd.

Foto Pixabay