Groenmarkt en Kromme Elleboog krijgen vorm

De Groenmarkt was deze week in het nieuws omdat de terrassen waren geplaatst. Maar het plein is nog niet voltooid. De rijbaan moet nog worden bestraat, immers hulpdiensten, bevoorrading en rouw- en trouwstoeten moeten wel rond het plein kunnen rijden. Verder wordt het plein nog voorzien van zitelementen en groen. In de Kromme Elleboog zijn de trottoirbanden gelegd waardoor de contouren van de inrichting zichtbaar worden. De foto’s van de Groenmarkt waren net voor het plaatsen van de terrassen geschoten.

Foto Leo de Harder