Groenlinks vragen over roken en duurzaamheid

In een persbericht van de Gemeente Meppel van 7 juni lezen we dat Horeca Meppel en de Gemeente Meppel samen tot een aanpassing van het bestaande terrasbeleid uit 2012 is gekomen (memo ingekomen stukkenlijst raad 20 juni 2019). In de raadscommissie van 11 april 2019 heeft het college de raad geconsulteerd over de terrassen in de binnenstad, waarbij aandachtspunten zijn ingebracht door de raad. GroenLinks Meppel heeft daarbij aangegeven zich zorgen te maken over het roken op terrassen en de rookoverlast die dat buiten en binnen veroorzaakt.

Ze heeft het college daarbij ook gewezen op de landelijke regels die hiervoor gelden.Ook heeft GroenLinks gevraagd om bij de uitwerking speciale aandacht te besteden aan de verduurzaming van terrassen – in aansluiting op de ambitie van Meppel om in 2040 energieneutraal te zijn. De fractie heeft art 32 vragen gesteld aan het college en vraagt om een mondelinge beantwoording op 20 juni a.s.. Alle vragen zijn terug te vinden op meppel.nl

Foto Hans Wolff