Groeiseizoen start met natte bodem

Het groeiseizoen begint dit jaar goed. De afgelopen maanden is er zoveel regen gevallen dat de grondwaterstand op de meeste plaatsen weer op peil is. Bovendien is het neerslagtekort (het verschil tussen neerslag en verdamping) in grote delen van het land verdwenen. Alleen in het oosten en zuiden is plaatselijk nog steeds sprake van een tekort. Dit tekort is in 2018 al ontstaan. Op de meeste plaatsen is de grondwaterstand inmiddels weer op peil. Sterker nog, regionaal staat het grondwater in de Noordelijke gebieden zelfs hoger dan gebruikelijk.