Gracht Prinsenplein meer kosten dan baten

Het onderzoek dat is uitgevoerd naar de kosten en baten voor het terug graven van de gracht op het Prinsenplein is afgerond. De uitkomsten van het onderzoek kunnen de gemeente helpen bij het nadenken en discussiëren over de toekomst van het Prinsenplein, al dan niet met gracht. De conceptversie van het onderzoeksrapport staat samen met een presentatie(video) op de website van de gemeente (www.meppel.nl). De Meppeler samenleving heeft twee weken om eventuele inhoudelijke reacties door te geven.

Het conceptrapport laat zien dat de totale kosten van het terug graven van de gracht circa 9,5 miljoen euro bedragen. De totale financiële baten blijken aanzienlijk lager uit te vallen. Dit komt met name doordat er geen doorvaart mogelijk is. Verlenging van de gracht tot aan het Prinsenplein zou daarom naar verhouding weinig nieuwe functies of mogelijkheden toevoegen. Een andere reden voor de lage baten is dat de belevingswaarde van de binnenstad in de huidige situatie al hoog is.

Het rapport heeft nog een conceptstatus. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 18 december aanstaande hun inhoudelijke reactie op het rapport doorgeven aan de gemeente (postbus@meppel.nl). Mogelijk leiden de reacties tot aanpassingen of aanvullingen in het rapport. Naar verwachting zal het definitieve rapport begin volgend jaar in de gemeenteraad besproken worden. Met de uitkomsten van het onderzoek kan richting gegeven worden aan de vervolgplannen voor het Prinsenplein.

Foto Leo de Harder