Goede sfeer bij verkennend gesprek coalitievorming

Vorige week vond het eerste verkennende gesprek plaats om tot een coalitie te komen tussen de fracties van Sterk Meppel, VVD en CDA. De partijen spraken in een goede sfeer over het proces zoals zij dat met elkaar aan willen gaan en de cultuur binnen de coalitie en het toekomstige college. Ook bespraken de partijen hoe ze de voltallige gemeenteraad bij het proces en de inhoud van de coalitievorming kunnen betrekken. Elisabeth Bakkenes (SteM) nodigde mede namens VVD en CDA de fracties uit om te laten weten welke ideeën en wensen zij daar zelf bij hebben. VVD, CDA en Sterk Meppel geven aan dat zij elkaar in dit eerste gesprek goed hebben kunnen vinden en dat zij op korte termijn in een tweede gesprek op een eerste verkenning van de standpunten zullen uitvoeren.

Foto Arjan Tien