Gezocht vrijwilliger als groepenbegeleider

Stichting Present Meppel wil een brug slaan tussen mensen (groepen) die iets hebben te bieden en mensen (hulpvragers) die daarmee geholpen kunnen worden. Ze willen graag het operationele team uitbreidenmet een groepenbegeleider voor ongeveer 6 uur in de maand. Als groepenbegeleider kan men het verschil maken in het leven van een ander. Men helpt in de voorbereiding van een project, gaat met de contactpersoon van de vrijwilligersgroep op projectbezoek. Daarnaast begeleidt men op de projectdag zelf de groep door het project op te starten en af te sluiten. Meer informatie is te verkrijgen via de e-mail info@meppelvoorelkaar.nl