Gezocht: deelnemers project Drentse Natuurerven

In Drenthe liggen veel kansen voor het vergroten van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door erven op een natuurlijke wijze in te richten. Dit gebeurt met aandacht voor voedsel en nestgelegenheid voor diersoorten zoals bijen, steenuilen of huiszwaluwen en met beplanting die van oorsprong in Drenthe voorkomt. Voor het project Drentse Natuurerven zoekt Landschapsbeheer Drenthe mensen die aan de slag willen met de herinrichting van hun erf. Het project Drentse Natuurerven is bedoeld voor inwoners in het buitengebied met ongeveer 0,5 tot 5 hectare grond, waarvan zij niet economisch afhankelijk zijn. Een eigen bijdrage van € 100,- geldt voor deelname aan het project, voor het erfbezoek en de uitwerking van het plan. Deelnemers voeren de aanbevolen maatregelen, zoals het planten van bomen en struiken, en het beheer zelf uit. Bij deelname kan gebruik worden gemaakt van een subsidie voor plantgoed, nestkasten en bloemenmengsels. Aanmelden voor Drentse Natuurerven kan tot 1 juli 2021 via de website https://lbdrenthe.nl/ 15 plekken zijn beschikbaar.