Nieuws

“Gewone vlinders” hebben het ook moeilijk

Het aantal dagvlinders in ons land is sinds 1990 met vijftig procent teruggelopen. Niet alleen selectieve soorten die hoge eisen aan hun leefomgeving stellen, maar ook ‘gewone’ soorten die minder kritisch zijn, hebben het moeilijk. Dat blijkt uit een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Het tijdschrift publiceerde onlangs een themanummer over insecten.

Het artikel over vlinders, dat tot stand kwam met bijdrage van de Vlinderstichting, concludeert verder dat twintig procent van de soorten in Nederland is uitgestorven. De afname van de verspreiding van vlinders is tussen 1890 en 1940 gestart en is sindsdien met tachtig procent gedaald. Ook in Drenthe is sprake van een afname.

Foto’s Leo de Harder