Gevaar lachgas wordt nog onderschat

De fractie van de ChristenUnie is nog niet gerustgesteld over de manier waarop het college van Meppel omgaat met de partydrug lachgas. Het college blijkt nog onbekend te zijn met de materie een heeft onvoldoende inzicht in een adequate aanpak. Dat blijkt uit de antwoorden die de fractie van de ChristenUnie kreeg op hun vragen over de verkoop van lachgas.
Zo blijkt het college nog niet bekend te zijn met de gevolgen van het innemen van lachgas in combinatie met alcohol of een andere drug. Ook blijkt het college niet bekend te zijn met een handreiking van het Trimbosinstituut hoe met deze materie om te gaan. Terwijl met deze handreiking gemeenten juist geholpen worden bij het invullen en vormgeven van de aanpak van lachgasgebruik. Zo wordt informatie geboden over gebruik, gebruikers en de markt van lachgas, gebaseerd op recent verschenen onderzoek. Ook gaan ze in op maatregelen die gemeenten kunnen treffen in het beperken van de verkoop van lachgas. Ze geven tips voor het in gesprek gaan met lachgasgebruikers en geven een overzicht van voorlichtingsmaterialen die zijn ontwikkeld om gemeenten, scholen en ouders te helpen bij het aangaan van het gesprek over lachgasgebruik.
Het college vindt dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de ernst en de hoeveelheid van het gebruik. Wel geeft het college aan dat ze lachgas niet vindt passen bij de uitstraling van Meppel en de evenementen in Meppel. Hopelijk is voor het college van Meppel niet alleen de goede naam van belang, maar ook de gezondheid van de jongeren.
De ChristenUnie roept het college op hier actief mee aan de slag te gaan en bezint zich op vervolgstappen.